Fler barnvagnar återkallas - risk att barnet faller ur

Återkallelse: 3 juli 2024 Prenumerera
Twistshake of Sweden AB återkallar barnvagnen Twistshake Tour. Ramen i barnvagnen kan knäckas under användning vilket kan leda till personskada genom att barnet faller ur vagnen eller slår i huvudet.
Barnvagnen från Twistshake som återkallas.

En återkallelse av barnvagnen Twistshake Tour gick ut i april. Vid en ny kontroll har företaget upptäckt samma säkerhetsbrister i fler vagnar av samma modell.

Vagnar med följande ID nummer återkallas i juli:

 • 230115
 • 230930
 • 220405
 • 220620
 • 231130
 • 230825
 • 230608
 • 240115
 • 220820
 • 231028
 • 220430
 • 230520
 • 231220
 • 220915
 • 220720

Vagnar med följande ID nummer återkallades i april:

 • 210405
 • 210620
 • 210825

ID-numret finns angivet på barnvagnens tvättlapp. De aktuella barnvagnarna har sålts mellan 15 september 2021 och 6 maj 2024. Om du har en Twistshake Tour med något av dessa ID-nummer ska du omedelbart sluta använda vagnen och kontakta Twistshake.

Mer information om återkallelsen och vad du ska göra om du har en återkallad barnvagn finns på Twistshakes webbplats:
https://twistshake.com/se/sakerhets--och-aterkallelse-information