Rusta återkallar dammskydd - uppfyller inte kraven

Återkallelse: 7 juli 2023 Prenumerera
Rusta återkallar produkten "Dammskydd Dust Guard". Produkten uppfyller inte kraven på personlig skyddsutrustning och produktens skyddsförmåga har inte kunnat verifieras.
Dammskyddet som återkallas

Dammskydd Dust Guard uppfyller inte kraven på personlig skyddsutrustning i fråga om typintyg, försäkran om överensstämmelse, bruksanvisningar och CE-märkning. Produktens skyddsförmåga har inte kunnat verifieras. Rusta väljer därför att återkalla produkten.

Återkallelsen gäller produkter med artikelnummer 109013410101.

Om du har köpt produkten kan du återlämna den till Rusta för full återbetalning. Mer information om återkallelsen finns på Rustas webbplats: https://www.rusta.com/se/sv/information/kundservice/hjalp/aterkallelser/