Stadium Outlet återkallar Carromco Snorkling Mask U

Återkallelse: 13 mars 2023 Prenumerera
Stadium Outlet AB återkallar Carromco Snorkling Mask U eftersom den inte genomgått någon undersökning avseende förmåga att ventilera ut koldioxid. Bristande ventilation hos en snorkelmask kan medföra symptom som yrsel och medvetslöshet med kvävning eller drunkningsrisk som följd.

carromcoe-snorkling-kov-artikelbild.jpg

Carromco Snorkling Mask U som berörs har följande artikelnummer: 700197101.

Snorkelmasken har inte genomgått relevanta undersökningar innan den CE-märkts och det är därmed okänt om produkten förmår ventilera ut koldioxid på tillräckligt sätt vid användning. Har du produkten uppmanas du att sluta använda den och returnera den.  

I Stadium Outlet AB:s återkallelse finns kontaktuppgifter och där kan du läsa mer om hur du ska gå till väga med produkten.

Läs mer om återkallelsen på Stadium Outlets webbplats

Har du frågor kan du kontakta företaget via mail info@stadiumoutlet.se