X-Trail Full Face Snorkel återkallas på grund av allvarlig säkerhetsbrist

Återkallelse: 21 mars 2023 Prenumerera
Brandcompany Grebbestad AB återkallar X-Trail Full Face Snorkel eftersom den inte genomgått någon undersökning avseende förmåga att ventilera ut koldioxid. Bristande ventilation hos en snorkelmask kan medföra symptom som yrsel och medvetslöshet med kvävning eller drunkningsrisk som följd.
X-Trail Full Face Snorkel

Följande artikelnummer berörs av återkallelsen.

  • X-Trail A93054 (XTR-570378)
  • A93055 (XTR-570377).

Snorkelmasken har inte genomgått relevanta undersökningar innan den CE-märkts och det är därmed okänt om produkten förmår ventilera ut koldioxid på ett tillräckligt sätt vid användning. Har du produkten uppmanas du att sluta använda den och returnera den.

I företagets återkallelseinformation finns kontaktuppgifter och där kan du läsa mer om hur du ska gå till väga med produkten.

Läs mer på webbplatsen sportshopen.com


Har du frågor kan du kontakta företaget via mail webb@sportshopen.com