KO har ordet: Telefonförsäljning av krediter bör förbjudas

Nyhet: 30 november 2023 Prenumerera
Konsumentverket ser stora och allvarliga brister med telefonförsäljning av krediter och anser därför att ett förbud bör införas. Det skriver Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell.
Konsumentombudsman Cecilia Tisell.

Det är i ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" som Konsumentverket höjer rösten mot den här typen av marknadsföring. Till skillnad från utredningen menar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på konsumentkreditmarknaden och därför bör förbjudas.

I KO har ordet skriver Cecilia Tisell att förbudet mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter, som infördes 2018, gjorde att de tidigare problemen vid marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett upphörde. Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Läs mer i KO har ordet