KO har ordet: Telefonförsäljning av krediter bör förbjudas

KO har ordet: 30 november 2023 Prenumerera
I en nyligen genomförd granskning hittade vi omfattande och allvarliga brister vid telefonförsäljning av krediter. Det är därför mycket angeläget att ett förbud mot telefonförsäljning införs.
Konsumentombudsman Cecilia Tisell.

Det är i ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" som vi höjer rösten mot den här typen av marknadsföring. Till skillnad från utredningen menar vi att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på konsumentkreditmarknaden och därför bör förbjudas.

Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande. Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal. I många fall lämnas inte de förklaringar som konsumenten behöver för att kunna fatta ett genomtänkt beslut. Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs.

Accepterar inte ett nej

Dessutom vittnar anmälningar till Konsumentverket om att konsumenter upplever telefonförsäljning av krediter som påträngande, att företagen inte accepterar ett nej och att de återkommande kontaktar konsumenter som bett om att inte bli kontaktade på nytt. Av anmälningar framgår vidare att det förekommer kreditförmedlare som, trots att konsumenten tydligt tackat nej, tar fram en kreditupplysning på konsumenten.  

Krediter bör inte likställas med majoriteten av övriga produkter som marknadsförs gentemot konsumenter. Krediter är komplexa produkter som kan få både allvarliga och långvariga konsekvenser för den enskilde. Det är därför angeläget att konsumenterna i lugn och ro kan överväga sitt behov av kredit, läsa avtalsvillkoren och begrunda vilka konsekvenser krediten för med sig.

Tidigare förbud gav effekt

Efter att ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter infördes 2018 upphörde i stort sett de tidigare problemen vid marknadsföring av premiepensionsprodukter. Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Slutligen vill jag passa på att lyfta budget- och skuldrådgivningen som finns i varje kommun. Har du tagit ett lån som du inte längre klarar att betala tillbaka eller har hamnat i andra ekonomiska svårigheter är det hit du ska vända dig. Det kostar inget och det är aldrig för sent att söka hjälp.

 

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman