KO har ordet: Spel för barn – lönsamma marknadsplatser för företagen

KO har ordet: 27 mars 2024 Prenumerera
Barn och unga vuxna tillbringar 60 procent av sin lediga tid framför en skärm och konsumtion av varor och tjänster är en naturlig del av livet på nätet. Men i de digitala spelens värld flyter många gånger nöje och konsumtion ihop. Här måste vi konsumentmyndigheter vara vaksamma, inte minst för barnens skull.
Konsumentombudsman Cecilia Tisell

Spel som riktas till barn utgör allt oftare kommersiella marknadsplatser med manipulerande design och utstuderad arkitektur där shopping och konsumtion blir en del av spelet, spänningen och belöningen. Studier visar en flitig förekomst av så kallad vilseledande webbdesign. Barn är samtidigt en målgrupp med outvecklad kritisk förmåga som därför hanterar budskap, upplevelser och erbjudanden fundamentalt annorlunda än vuxna.

Barn uppmanas att köpa

I en ny rapport från organisationen Sveriges konsumenter har marknadsföringen i 40 av de mest populära gratisspelen som riktas till barn granskats. Enligt rapporten innehåller över tre fjärdedelar av spelen köp i appen. Enligt granskningen finns det också exempel på direkta köpuppmaningar inuti spelen, vilket är förbjudet enligt marknadsföringslagen. Detta är givetvis mycket oroande läsning.

Viktigt att barn inte utsätts

Det är tydligt att konsumentskyddet på de stora digitala spelplattformarna är ett område som Konsumentverket tillsammans med systermyndigheterna inom EU behöver ha i fokus.

Att barn inte utsätts för otillbörliga marknadskrafter är viktigt.

 

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman