KO har ordet: Konsumenternas kostnader för misslyckade köp är enorma

KO har ordet: 24 april 2024 Prenumerera
Varje år köper vi varor och tjänster som av olika skäl inte motsvarar förväntningarna. Ofta är det både dyrt och krångligt att komma till rätta med de misslyckade köpen. Kostnaderna landar ofta på den enskilde konsumenten.
Konsumentombudsman Cecilia Tisell

Det här kallas för konsumentskada och den totala skadan som uppstår vid misslyckade köp uppskattas till minst 40 miljarder kronor årligen. Det är en oerhört stor summa, och bakom siffran finns hundratusentals konsumenter som förlorar både tid och pengar.

Enbart problem med hantverkstjänster kostar konsumenterna cirka fyra miljarder kronor årligen. Andra problemköp som leder till stora kostnader är köp av husbyggen, bilar samt telekomtjänster.

6 500 kronor per person

Av de totala drygt 40 miljarderna står 30 miljarder för rena omkostnader medan 10 miljarder motsvarar värdet på den tid vi lagt ned på att försöka lösa problemen. Den samlade konsumentskadan motsvarar ungefär 6 500 kronor per vuxen person och år. Uppgifterna kommer från en studie som Konsumentverket genomfört och bygger på 8 000 fall av konsumentproblem som har samlats in under en fyraårsperiod. Det handlar till exempel om varor och tjänster som är bristfälliga, resor som ställs in och avtal som är svåra att säga upp.

Läs studien som Konsumentverket gjort

Att ett köp blir misslyckat kan ha flera orsaker. Förutom fel i varan eller tjänsten kan det bero på att konsumenten har gjort ett illa övervägt val, ibland på grund av bristande eller vilseledande information från företagets sida.

Angeläget att företagen följer lagar och regler

Vad kan då göras för att minska konsumentskadorna och öka förutsättningarna för väl fungerande konsumentmarknader?

Först och främst är det angeläget att företagen följer lagar och regler och tillhandahåller produkter som håller måttet. Det är också viktigt att reklamationshanteringen är enkel och effektiv. Det måste vara smidigt för konsumenten att reklamera en felaktig produkt och få korrekt kompensation. Även företagen har att vinna på väl fungerande affärer med nöjda konsumenter och låga kostnader för reklamationshanteringen.

Men såklart har vi konsumenter också ett ansvar för att hålla nere konsumentskadan. Det gör vi genom att vara kritiska och syna erbjudanden noga innan vi slår till. Vi behöver också ta reda på vilka rättigheter vi faktiskt har och agera för att få dem tillgodosedda.

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman