Rusta återkallar dammskydd - uppfyller inte kraven

Nyhet: 7 juli 2023 Prenumerera
Rusta återkallar produkten "Dammskydd Dust Guard". Produkten uppfyller inte kraven på personlig skyddsutrustning och produktens skyddsförmåga har inte kunnat verifieras.
Dammskyddet som återkallas

Om du köpt produkten ska du lämna tillbaka den till affären. Läs mer på vår sida för återkallelser.