Snorkelmasken X-Trail Full Face Snorkel återkallas på grund av allvarlig säkerhetsbrist

Nyhet: 21 mars 2023 Prenumerera
Brandcompany Grebbestad AB återkallar X-Trail Full Face Snorkel.
Snorkelmasken har inte genomgått relevanta undersökningar innan den CE-märkts och det är därmed okänt om produkten förmår ventilera ut koldioxid på ett tillräckligt sätt vid användning.
Snorkelmask X-Trail Full Face Snorkel

Har du produkten uppmanas du att sluta använda den och returnera den.

Mer information om återkallelsen och bilder på den hittar du på vår återkallelsesida.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.