Snorkelmasken X-Trail Full Face Snorkel återkallas på grund av allvarlig säkerhetsbrist

Nyhet: 21 mars 2023
Brandcompany Grebbestad AB återkallar X-Trail Full Face Snorkel.
Snorkelmasken har inte genomgått relevanta undersökningar innan den CE-märkts och det är därmed okänt om produkten förmår ventilera ut koldioxid på ett tillräckligt sätt vid användning.
Snorkelmask X-Trail Full Face Snorkel

Har du produkten uppmanas du att sluta använda den och returnera den.

Mer information om återkallelsen och bilder på den hittar du på vår återkallelsesida.