Stadium Outlet återkallar Carromco Snorkling Mask U

Nyhet: 13 mars 2023 Prenumerera
Stadium Outlet återkallar Carromco Snorkling Mask U eftersom den inte genomgått någon undersökning avseende förmåga att ventilera ut koldioxid.

Bristande ventilation hos en snorkelmask kan medföra symptom som yrsel och medvetslöshet med kvävning eller drunkningsrisk som följd.

Mer information om återkallelsen och bilder på den hittar du på vår återkallelsesida

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.