Stadium Outlet återkallar Carromco Snorkling Mask U

Nyhet: 13 mars 2023
Stadium Outlet återkallar Carromco Snorkling Mask U eftersom den inte genomgått någon undersökning avseende förmåga att ventilera ut koldioxid.

Bristande ventilation hos en snorkelmask kan medföra symptom som yrsel och medvetslöshet med kvävning eller drunkningsrisk som följd.

Mer information om återkallelsen och bilder på den hittar du på vår återkallelsesida