Allvarliga brister i marknadsföring av tobaksfritt snus

Pressmeddelande: 31 januari 2023 Prenumerera
En granskning av Konsumentverket visar att reklam för tobaksfria nikotinprodukter strider på flera punkter mot gällande lag.

I somras infördes lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen är tydlig med att särskild måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Det betyder bland annat att marknadsföringen inte får vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Men under granskningen som genomfördes i höstas hittade Konsumentverket flera exempel på klara överträdelser av lagen. Det har handlat om presentation av bilder, filmer, ljud och ljus, text eller påståenden som till sin utformning går utöver kravet på särskild måttfullhet.

Riskerar attrahera unga

Myndigheten fann även marknadsföring av gratisprover och gåvor som uppmanar till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Det är enligt Konsumentverket inte heller förenligt med det särskilda måttfullhetskravet.

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. Konsumentverket har genom granskningen noterat att marknadsföringen i stor omfattning förekommer i sociala medier och marknadsföringen har i flertalet fall varit utformad på ett sätt som riskerar att attrahera en yngre målgrupp.

- Vi förutsätter nu att berörda bolag ser över sin marknadsföring så att den är förenlig med gällande rätt. Om vi upptäcker att det inte har skett några förbättringar kan det leda till enskilda tillsynsärenden, säger Astrid Hjertaker, jurist vid Konsumentverket.

Läs granskningen i sin helhet

Kontakt för medierna:

Astrid Hjertaker via presstjänsten tfn 054-194020 eller presstjanst@konsumentverket.se