Allvarliga säkerhetsbrister med hoppborgar

Pressmeddelande: 28 juni 2023 Prenumerera
Konsumentverket har genomfört tio oanmälda stickprovsbesök för att kontrollera säkerheten vid hoppborgar på evenemang runt om i Sverige. Resultatet visar att det fortfarande finns allvarliga säkerhetsbrister.

Hoppborgar är den produkttyp där Konsumentverket fått in flest anmälningar om allvarliga olyckor de senaste tio åren. Olyckor har bland annat hänt då barn hoppat upp och satt sig på en vägg för att sedan falla ner på marken, eller när strömmen brutits och hoppborgen snabbt tömts på luft. Orsaken till olyckorna är i vissa fall felaktig konstruktion av hoppborgen, i andra fall felaktig installation och placering av hoppborgen i kombination med bristande övervakning.

Risk för allvarliga skador

– Vi ser tyvärr fortfarande risker för barnen som hoppar i borgarna på en del ställen. Det handlar både om bristande tillsyn över leken av ansvarig personal, borgar som inte sitter fast ordentligt eller där stötdämpande underlag saknas, säger Anna Strandberg, utredare inom produktsäkerhet på Konsumentverket.

I andra länder har det inträffat ett tjugotal dödsfall där hoppborgar har blåst i väg med barn och vuxna i med följd att de fallit från hög höjd och slagit ihjäl sig. Och även i Sverige har barn skadats när hoppborgar har blåst i väg.

Brister upptäcktes

Säkerheten kring hoppborgarna på de kontrollerade evenemangen i våras varierade. Vid alla evenemang fanns brister, hos några av dem var bristerna mycket allvarliga.

Att säkerhetsrutinerna följs är en stor del av säkerheten för hoppborgar. Därför har Konsumentverkets kontroll denna gång främst fokuserat på övervakning av hoppborgar och användare, kännedom om säkerhetsrutiner hos personal, strömtillförsel, förankring och fritt utrymme samt stötdämpande underlag runt borgarna.

Uppföljande kontroll

Årets kontroll är en uppföljning av förra årets kontroll. Då fokuserade myndigheten på själva konstruktionen av hoppborgarna. Den kontrollen visade på många säkerhetsbrister samt bristande kunskap och efterlevnad av krav och regler hos de kontrollerade företagen.

Konsumentverket kommer att fortsätta att göra stickprovskontroller vid event och anläggningar med hoppborgar.

Om inte företagen rättar till bristerna kan de behöva betala en sanktionsavgift på motsvarande tio procent av omsättningen. Just nu driver myndigheten flera fall i domstol mot företag som brutit mot säkerhetsföreskrifterna.

Hela rapporten från marknadskontrollen av hoppborgar på evenemang

Kontakt för medierna: Utredare Anna Strandberg via presstjänsten på telefon 054-19 40 20.