KO stoppar fyra lånebolags reklamfilm

Pressmeddelande: 20 november 2023 Prenumerera
När man tittar på reklamfilm för samlingslån får man intrycket att lånet är ett lätt och nästan lite skojigt sätt att lösa ekonomiska problem. Men sådan lånereklam är inte tillåten.

Lagen säger att företagen inte får framställa krediter som ett enkelt sätt att komma till rätta med eventuella ekonomiska problem.

Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder nu därför Lendo, Zmarta, Sambla och Enklare att visa flera av sina reklamfilmer. Skulle företagen bryta mot förbudet framöver riskerar de att dömas att betala ett vite på mellan 1 miljon och 1,5 miljoner kronor vardera.

Måttfullt vid lånereklam

– Lån är inte vilken vara som helst. Många människor riskerar att ta lån som de sedan inte klarar av att betala tillbaka, och därför måste företagen vara neutrala när de informerar om sina krediter, säger Elin Berner, processråd vid KO.

Inte bekymmersfritt

Konsumentkreditlagen säger att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av krediter. I förarbetena till lagen står det också att marknadsföringen inte får framställas på ett sätt som kan missleda kunden i fråga om de ekonomiska konsekvenserna av krediten. Marknadsföringen får inte heller framställa krediten som en bekymmersfri lösning på kundens eventuella problem eller locka kunden till att fatta ett oöverlagt beslut om att binda sig för krediten. Reklamen ska i princip vara neutral; kunden ska själv avgöra i vilken mån krediten är förmånlig eller inte för honom eller henne.

Kan bli dyrare

KO pekar också på det faktum att även om konsumentens månadskostnad kan komma att minska genom att samla flera lån till ett, kan totalkostnaden för konsumentens samlade låneåtaganden vara desamma som tidigare eller till och med bli högre genom en förlängd återbetalningstid. KO anser därför att reklamen kan vilseleda konsumenten om de ekonomiska konsekvenserna av krediten.

Företagen kan överklaga KO:s beslut.

Kontakt för medierna:
Konsumentverkets presstjänst på tfn 054-19 40 20.