Konsumentverket varnar: Snorkelmasken kan vara en livsfara

Pressmeddelande: 29 juni 2023 Prenumerera
Att simma med snorkelmask är riskfyllt, i synnerhet när den används av barn. Efter att ett flertal masker plockats bort från marknaden vill Konsumentverket varna för farorna med produkten.

I takt med att snorkelmasker blivit en populär produkt de senaste åren, både bland vuxna och barn, har det också kommit rapporter om både misstänkta och konstaterade dödsfall till följd av användandet. I vintras genomförde Konsumentverket en större marknadskontroll av snorkelmasker på den svenska marknaden. Granskningen har lett till att fyra masker har återkallats från försäljning.

Snorkelmasker kan leda till koldioxidförgiftning. På grund av maskens utformning finns risk att förbrukad luft inte ventileras bort ordentligt. Den utandade luften samlas i masken och användaren får i sig för mycket koldioxid. Symptom på koldioxidförgiftning är yrsel, huvudvärk och förvirring. Risken är extra stor för barn eftersom deras lungkapacitet är lägre och de får det ännu svårare att blåsa ut luften från masken.

– Som förälder ska man verkligen fundera på om det här är en produkt mitt barn ska använda. Det är säkrare för ett barn att använda ett vanligt cyklop med tillhörande snorkel, säger Jonas Eriksson, utredare på Konsumentverket.

Inte testade för barn

Företag som tillverkar snorkelmasker ska själva ha genomfört tester på vilken lungkapacitet som krävs för att använda en snorkelmask på ett säkert sätt. I de flesta fall har testerna uteslutande gjorts för vuxna, inte för barn. I några fall saknas undersökningar helt.

Om snorkelmasken inte sitter ordentligt mot ansiktet eller om användaren skulle stöta till något, finns också risken att den fylls med vatten. Beroende på användarens erfarenhet är det här också en situation som kan innebära fara.

– Att få masken vattenfylld är en situation som snabbt kan leda till panik. Barn har dessutom inte samma kognitiva förmåga som en vuxen och för dem är en sådan här situation förenad med livsfara, säger Jonas Eriksson.

Det har varit omdebatterat huruvida snorkelmasker orsakat olycksfall med dödlig utgång. Men i två fall, en olycka i Australien och en i Egypten, är det konstaterat att snorkelmasker var den bakomliggande orsaken.

Det här ska du tänka på

• Om du ska använda snorkelmask, gör det under korta perioder.
• Innan du börjar simma med snorkelmask är det viktigt att du övar på grunt vatten.
• Var uppmärksam på om du känner av yrsel eller huvudvärk vid användning av snorkelmasken. Ta i så fall av den omedelbart.
• Cyklop och snorkel är ett betydligt säkrare alternativ, inte minst för barns användning
• Släpp aldrig ditt barn med blicken när ni badar. Använd aldrig mobiltelefon när ditt barn är i vattnet.

Kontakt för media: Utredare Jonas Eriksson och Helena Nilsson via presstjänsten på telefon 054-19 40 20.

Mer om snorkelmasker och säkerhet på vår webbplats hallåkonsument.se

Om Konsumentverkets marknadskontroll av snorkelmasker