Konsumentverket vill att Jollyroom döms betala sanktionsavgift på en miljon kronor

Pressmeddelande: 23 maj 2023 Prenumerera
Jollyroom har sålt en snorkelmask utan att ha säkerställt att den är säker att använda. Det menar Konsumentverket som nu kräver att Jollyroom ska betala en sanktionsavgift på en miljon kronor.

Snorkelmasker betraktas som personlig skyddsutrustning och omfattas därmed av EU-förordningen om personlig skyddsutrustning. Det innebär att utrustningen måste vara CE-märkt för att få lov att säljas. För att utrustningen ska kunna CE-märkas måste tillverkaren dessförinnan ha sammanställt en teknisk dokumentation som visar att utrustningen är säker.

– Jollyroom har sålt snorkelmasken utan att kontrollera att tillverkaren försäkrat sig om att masken är säker att använda. Dessutom har snorkelmasken sålts i många tusen exemplar under flera år och det är en produkt som är populär hos barn, säger Elisabeth Andréasson, jurist på Konsumentverket.

Risk för drunkning

En viktig egenskap som är nödvändig att undersöka hos masker som täcker mun och näsa är hur masken fungerar när det gäller utventilering av använd luft/koldioxid. En snorkelmask som inte kan ventilera ut koldioxid på ett tillräckligt sätt kan leda till koldioxidförgiftning med symtom som yrsel och förvirring, vilket i sin tur kan innebära en förhöjd drunkningsrisk för användaren.

– Eftersom det överhuvudtaget inte har gjorts någon undersökning när det gäller förmågan till utventileringen av koldioxid så är det ju allvarligt eftersom det är en risk som för konsumenten är dold. Du räknar helt enkelt inte med att du kan bli koldioxidförgiftad när du använder snorkelmasken, säger Elisabeth Andréasson.

Saknar bruksanvisning

För den snorkelmask som granskades av Konsumentverket saknades större delen av den tekniska dokumentation som ska finnas och som bland annat ska innehålla en riskbedömning. Snorkelmasken saknade även medföljande bruksanvisning och produktinformation på svenska.

Konsumentverket vill nu att Förvaltningsrätten ska utdöma en sanktionsavgift. Myndigheten anser att en kännbar sanktionsavgift bör dömas ut, eftersom snorkelmasken inte genomgått de relevanta undersökningar som krävs för att den ska anses säker att använda. Konsumentverket riktade dessutom redan för två år sedan specifik information till Jollyroom om regelverket för personlig skyddsutrustning.

Kontakt för medierna: Elisabeth Andréasson, jurist, via presstjänsten på 054-19 40 20.