Ny granskning – utbrett prisfusk hos e-handelsföretag

Pressmeddelande: 12 december 2023 Prenumerera
Sju av tio e-handelsföretag följer inte lagen när de lockar med sänkta priser. Det visar en granskning från Konsumentverket.

Konsumentverket har under två månader i höst gjort en omfattande granskning av prissänkningar, exempelvis reapåståenden inom e-handeln hos ett hundratal företag. Resultatet visar på betydande brister i marknadsföringen.  

Företagen bryter framför allt mot bestämmelsen i prisinformationslagen som tillkom hösten 2022 för att bland annat förhindra att konsumenter blir lurade i samband med prissänkningar. Om ett företag uppger att priset har sänkts på en produkt måste företaget ange det lägsta priset som produkten har haft under de senaste 30 dagarna. 

– Handeln har haft över ett år på sig för att anpassa sin marknadsföring till den nya bestämmelsen, men trots det så är det så få företag som sköter detta. Det är bedrövligt, säger Johan Ohlsson, enhetschef. 

Många tillsynsärenden

Brister har hittats inom samtliga granskade branscher och bestått i såväl överträdelser av prisinformationslagen som bestämmelser i marknadsföringslagen. Många bolag har inte angivit det lägsta priset de senaste 30 dagarna alternativt angivit ett felaktigt tidigare lägsta pris. En annan vanligt förekommande brist är att ett annat referenspris än tidigare lägsta pris används för beräkningar av prissänkningens storlek. Därutöver har Konsumentverket bland annat sett flera fall av vilseledande prismarknadsföring i form av långvariga kampanjerbjudanden.   

Nu kommer Konsumentverket att inleda drygt 70 tillsynsärenden mot de bolag som brutit mot bestämmelserna. Johan Ohlsson utesluter inte att det även kan leda till rättsliga åtgärder. 

– Granskningen visar tydligt att handeln nu behöver vidta kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de allvarliga och omfattande brister som framkommit. Konsumenter ska kunna lita på priser och påståenden i reklamen, annars riskeras förtroendet för handeln.  

Kontakt för medierna: Enhetschef Johan Ohlsson via Konsumentverkets presstjänst tfn 054-19 40 20 eller presstjanst@konsumentverket.se 

Om granskningen 

Totalt har drygt 1.700 produkter ingått i granskningen vilka är fördelade på ett hundratal företag och inom flera marknader. Granskningen har utgått från slumpvis utvalda produkter som marknadsförts på webbplatser hos respektive näringsidkare under vecka 41. Konsumentverket har därefter följt prisutvecklingen för dessa produkter fram till slutet av november. 

Här kan du läsa granskningen (pdf)