Skarp kritik mot kreditförmedlare

Pressmeddelande: 7 september 2023 Prenumerera
Konsumentverket har granskat sex välkända kreditförmedlare och riktar nu skarp kritik mot bolagen. Säljarna är otydliga med varför de ringer och stressar konsumenter att tacka ja över telefon.

Konsumentverket har valt ut sex av de företag som fått flest anmälningar till myndigheten de senaste två åren. Myndigheten har begärt in samtalsmanus och inspelade säljsamtal för att se hur marknadsföringen går till. Hos samtliga bolag har myndigheten hittat brister.

– Vi ser flera exempel där kreditförmedlarna helt förbiser konsumentens önskemål. Ett exempel är när en konsument är tydlig med att hen önskar att bli skuldfri så snabbt som möjligt och kreditförmedlaren ändå argumenterar för att konsumenten ska välja en längre löptid på krediten än vad hen önskar, säger Emelie Rogner, jurist på Konsumentverket.

En kreditförmedlare säljer inte egna lån, utan förmedlar andra företags lån till konsumenter. En del av affärsidén är att erbjuda samlingslån, där konsumentens befintliga lån löses och ersätts av ett nytt lån.

Allvarliga brister

Konsumentverket har uppmärksammat att företagen använder flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen. Bland annat påstår de som ringer från företaget felaktigt att samtalet inte rör någon försäljning eller att konsumenten inte ska köpa något.

– Granskningen visar även att skriftlighetskravet vid telefonförsäljning inte följs vilket innebär att konsumenter faktureras av kreditgivare och försäkringsbolag för ogiltiga avtal.  Att kräva betalning för ogiltiga avtal är en aggressiv affärsmetod som kreditförmedlarna medverkar till genom att inte följa skriftlighetskravet, säger Johanna Myrin, jurist på Konsumentverket.

Förbjudet att skrämmas

Ibland förmedlar företagen också en försäkring som kan täcka upp inkomstbortfall vid till exempel sjukdom. Försäkringarna presenteras som något som täcker alla tänkbara problem som kan uppstå med privatekonomin, medan de egentligen har en ganska begränsad omfattning.

– Den som ringer från kreditförmedlaren överdriver riskerna med att inte teckna en försäkring i syfte att påverka konsumenten. Till exempel påstås det att konsumentens familj kan drabbas om någon försäkring inte tecknas och det ser vi allvarligt på, säger Johanna Myrin.

Konsumentverket förutsätter att företagen nu tar till sig av kritiken och gör frivilliga rättelser. Myndigheten kommer att följa upp granskningen med enskilda tillsynsärenden för att säkerställa att bristerna åtgärdats.

– Det är anmärkningsvärt att brister av det här slaget förekommer, säger Emelie Rogner.

De granskade bolagen är: Enklare ekonomi Sverige AB, Likvidum AB, Låna bra i Sverige AB, Reducero AB, Sambla Group AB och Zmarta AB.

 

Kontakt för medierna: Emelie Rogner och Johanna Myrin via presstjänsten tfn 054-19 40 20.

 

Här kan du ta del av hela granskningen (länk till pdf)