Svårt att hitta kontaktuppgifter till många företag: ”Dags att de följer lagen”

Pressmeddelande: 9 oktober 2023 Prenumerera
Konsumentverket har granskat 100 företags webbplatser och kan konstatera att nästan hälften av dem brister i att visa kontaktuppgifter, något som kan få konsekvenser för konsumenterna.

Lagen säger att företag som säljer varor och tjänster på nätet ska visa både telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna ska vara lätta för konsumenterna att hitta på webbplatsen. Men 45 av de 100 företag som granskades brister i det.

– Att man inte kan nå ett företag kan i slutändan innebära att konsumenter får svårt att reklamera en vara eller bevisa att reklamationen skett i tid. Det kan påverka konsumenten ekonomiskt och därför är det viktigt att det är lätt för konsumenten att hitta informationen, säger Anna Eek, jurist på Konsumentverket.

Kan leda till rättsliga åtgärder

Företagen som granskats är både stora och små och tillhör olika branscher, men gemensamt för alla är att de säljer varor eller tjänster via nätet. Konsumentverket har nu skickat brev till de 45 företag som har brister och myndigheten räknar med att företagen agerar.

– Det är dags att de följer lagen. Om det inte sker kommer vi att överväga rättsliga åtgärder, säger juristen Elin Forsberg.

Hon har även en uppmaning till andra företag:

– Även om vi bara granskat hundra företag vill vi uppmana andra företagare att se över hur lätt det är att hitta kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer på deras webbplatser. Många kanske inte vet om att det är lag på att de ska vara synliga.

Kontakt för medierna: Juristerna Anna Eek och Elin Forsberg via Konsumentverkets presstjänst 054-19 40 20.

Det här är en uppföljning av en granskning Konsumentverket gjorde våren 2023 som visade att konsumenter upplever stora problem i kontakt med företags kundtjänster