TV4 och Svenska spel måste visa avtal om trisskrap

Pressmeddelande: 29 mars 2023 Prenumerera
Trisskrap i tv-rutan kan vara reklam och det måste granskas, anser Konsumentombudsmannen, KO. TV4 och Svenska spel har vägrat lämna ut ett avtal med hänvisning till yttrandefrihetsgrundlagen. Men nu ger Högsta domstolen KO rätt.

För tre år sedan inledde Konsumentverkets jurister en granskning av trisskrapet i TV4. För att kunna utreda saken begärde myndigheten att få se avtalet mellan parterna. Men där blev det tvärstopp. För att komma vidare vände sig myndigheten genom KO till Patent- och marknadsdomstolen. Domstolen höll med och uppmanade TV4 och Svenska spel att lämna över handlingarna till myndigheten.

Prövat igen

TV4 och Svenska spel överklagade då till nästa instans, Patent- och marknadsöverdomstolen. Den här gången gick domstolen på deras linje och KO förlorade. Domstolen menade att medieföretaget inte skulle behöva lämna ut några handlingar med hänvisning till att medieföretag är skyddade av yttrandefrihetsgrundlagen.

Viktigt beslut

Men nu ger alltså HD myndigheten rätt.

–Vi är lättade över HD:s beslut eftersom ett förbud hade fått förödande konsekvenser för myndighetens möjligheter att granska företags marknadsföring. Vi misstänker att trisskrapet skulle kunna vara reklam och borde markeras som sådan. Det är först när vi får se vad som står i avtalet som myndigheten får möjlighet att utreda saken, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO.

 

Kontakt för medierna:
Gunnar Wikström, processråd, KO, via presstjänsten på 054-19 40 20.