Tällä tavalla voit saada apua kuluttaja-asiamieheltä

Ansök om KO-biträde - suomi

Kuluttaja-asiamies (KO) voi joissakin tapauksissa auttaa yksittäisiä kuluttajia jonkin elinkeinonharjoittajan kanssa syntyneessä kiistassa.

KO voi auttaa yksittäistä kuluttajia vain tiettyjen edellytysten vallitessa, eli silloin kun:

  • kiistalla on merkitystä lain soveltamiselle tietyllä alueella
  • kiista koskee suurta kuluttajamäärää

Kun KO avustaa yksittäistä kuluttajaa kiistassa, valtio maksaa kuluttajan oikeudenkäyntikulut. KO ratkaisee, onko kiista sopiva KO-avun saamiselle sen jälkeen kun KO on saanut hakemuksen kuluttajalta. Voit hakea apua verkossa täytettävällä lomakkeella tai lähettämällä lomakkeen postitse.

Postiosoite:

Konsumentverket/KO
Box 48, 651 02 Karlstad

Hakemuksestasi tulee julkinen asiakirja

Ruotsin kuluttajavirasto (Konsumentverket) on valtion viranomainen. On tärkeää, ettet unohda, että kaikista kuluttajavirastolle lähetetyistä asiakirjoista tulee pääsääntöisesti julkisia, mikä merkitsee, että kuka tahansa voi vaatia niistä kopion luettavakseen.