Tuoteturvallisuus

Säkra varor och tjänster - suomi

Tavaroiden ja tuotteiden tulee olla turvallisia kuluttajille, eivätkä ne saa aiheuttaa vahinkoja.

Myös kuluttajat voivat tehdä ilmoituksen Ruotsin kuluttajavirastolle, jos he ovat havainneet vaarallisia tavaroita tai palveluita. Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä on artikkelissa: Ilmoitus tehdään seuraavalla tavalla. (LÄNK)

Hae esiin tuotteen CE-merkintä leikkikaluja ostaessasi

Jos tuote on varustettu CE-merkinnällä, tämä merkitsee, että tuottaja on luvannut tavaran täyttävän juuri tätä tuotetta koskevat, voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Se ei kuitenkaan tarkoita, että jokin viranomainen tai muu valvontaelin olisi tarkastanut tavaran.

Vain tietyntyyppisissä tavaroissa, kuten leikkikaluissa ja henkilökohtaisissa suojavarusteissa, esimerkiksi kypärät, tulee olla CE-merkintä.

Pienet osat voivat olla vaarallisia pikkulapsille

Tavaroiden pienet osat, esimerkiksi irrallaan olevat osat, voivat olla vaarallisia pikkulapsille. Jos pikkulapsi saa kurkkuunsa pienen esineen, on olemassa riski hänen tukehtumisestaan. Testisylinterin avulla voit ratkaista, ovatko pienet esineet vaarallisia lapsellesi.

Jos haluat lisätietoja tuoteturvallisuudesta, ota yhteys kuntasi kuluttajaneuvojaan. Hän tietää, miten voit hankkia itsellesi testisylinterin.

Hae Hallå konsument -verkkosivulta kuntasi kuluttajaneuvojan yhteystiedot