Internationella riktlinjer för kundbetyg på nätet

Nyhet 4 juli 2016

Vi är många som kollar vilket betyg eller så kallad rating ett hotell, en restaurang eller ett företag fått av sina kunder på nätet innan vi bokar eller handlar av dem. För att förebygga problemen med fuskbetyg har internationella riktlinjer nu tagits fram.

Nu har ICPEN, ett internationellt nätverk med konsumentmyndigheter från 60 länder där även Konsumentverket deltar, tagit fram riktlinjer för hur företagen ska arbeta med just kundbetyg. De består av tre delar: en riktar sig till dem som administrerar kundbetyg på nätet, en till företag och marknadsförare och en till personer som är verksamma i sociala medier.

Det allra viktigaste är att vara öppen och ärlig i hanteringen av kundbetyg, anser ICPEN.

1. Regler för administratörer

För gruppen som administrerar kundbetyg på nätet gäller framförallt tre saker:

  • Var rättvis och behandla alla betyg lika, både bra och dåliga
  • Var aktiv och förebygg missbruk i arbetet med att granska betygen
  • Var öppen med hur betygen hanteras

2. Regler för marknadsförare

För företag och marknadsförare lyfter ICPEN fram fyra viktiga faktorer:

  • Garantera att kunden kan se hela bilden; att alla äkta betyg visas upp
  • Se till att ingen skriver, beställer eller publicerar falska betyg
  • Garantera att betalda inlägg visas upp som just reklam
  • Visa också ärligt när det handlar om kommersiella samarbeten

3. Regler för så kallade influencers

För personer som är verksamma i sociala medier, ofta kallade "influencers" av branschen gäller ungefär samma saker:

  • Visa tydligt när inlägg är betalda, det vill säga tala om att det är marknadsföring
  • Var öppen med alla kommersiella samarbeten
  • Var ärlig i kommentarer om företag, produkter och tjänster

Konsumentverket har aktivt bidragit i arbetet att ta fram de här nya riktlinjerna. Vill du veta mer finns riktlinjerna på engelska för nedladdning:

Guidelines for review administrators

Guidelines for traders and marketers

Guidelines for digital influencers

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera