Jollyroom döms betala 1 miljon för farlig snorkelmask

Nyhet: 16 april 2024 Prenumerera
Förvaltningsrätten anser att företaget Jollyroom AB har agerat i strid med grundläggande bestämmelser genom att sälja en snorkelmask som medfört risk för allvarlig skada.

Den aktuella snorkelmasken används av barn och risken för allvarlig skada är stor. Domstolen skriver att överträdelsen är allvarlig och att förtaget därför ska betala en miljon kronor i sanktionsavgift.

Farlig produkt

Förvaltningsrätten konstaterar att företaget sålt en snorkelmask som saknat förutsättningar för CE-märkning. När en snorkelmask inte har genomgått rätt bedömningar finns ingen garanti för att utrustningen förmår ventilera ut koldioxid på ett tillräckligt sätt. Om denna förmåga saknas hos en snorkelmask är risken för allvarlig personskada uppenbar.

Snorkelmasker är en produkt som är populär hos barn. Den aktuella snorkelmasken har sålts i stort antal exemplar och under flera år.

Domstolens bedömning

Konsumentverket informerade företaget i början av december 2022 om att myndigheten bedömde att det var nödvändigt att snorkelmasken återkallades av bolaget för att förebygga personskada. Men först i februari 2023 återkallade bolaget produkten. Sanktionsavgiftens storlek bör därför bestämmas till ett förhållandevis högt belopp, anser domstolen.