KO stämmer Sembo för otydliga priser

Nyhet 18 april 2016

Resebolaget Sembo som säljer paketresor stäms av Konsumentombudsmannen, KO. Anledningen är att bolaget i sin marknadsföring använt priser som inte verkar ha funnits på riktigt.

Bolaget har använt sig av rabattsatser och angett procent i marknadsföringen på ett sätt som fått konsumenterna att tro att resan var nedsatt med lika mycket. KO anser dock att det inte verkar ha funnits något sådant ordinarie pris. Sembo har även använt sig av från-priser på resor beräknade på två vuxna och två barn. Lagen säger att från-priser ska anges per person och med inkvartering i tvåbäddsrum. Syftet är att konsumenterna ska kunna jämföra priser mellan olika researrangörer. Sammantaget anser KO att bolagets marknadsföring är vilseledande och att information om priserna är otydlig, olämplig och obegriplig.

Pris ofta avgörande när konsumenter köper resa

Priset är en viktig del när konsumenterna fattar beslut om att köpa något. Därför är det mycket viktigt att informationen om pris är tydlig och begriplig. Sembo har, enligt KO, inte kunnat visa att det funnits resor till de låga priserna som använts i marknadsföringen.

Måste finnas verkliga resor till det pris som anges

KO begär i sin stämningsansökan att domstolen förbjuder bolaget marknadsföra resor med rabatter om bolaget inte kan visa att det motsvarar ett verkligt nedsatt pris. På samma vis begär KO att domstolen förbjuder bolaget att ange från-priser om det saknas ett verkligt utbud av resor till det priset. KO vill också att domstolen ska ålägga bolaget att tydligt och begripligt informera när från-priserna är beräknade på att en familj med två vuxna och två barn reser tillsammans. Alla tre punkterna ska kopplas till vite som bolaget måste betala om de bryter mot domstolens beslut.

Sembo är ett av Stena Lines varumärken.

Mer om stämningsansökan mot Sembo

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera