Konsumentverket bidrar till svenska miljömålen

Nyhet 1 mars 2016

Konsumentverket gör i dag två åtaganden inom ramen för miljömålsrådet. Vi ska utveckla informationen om hållbar konsumtion på Hallå konsument och vi ska starta ett arbete om hållbar utveckling inom myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor.

I dag, den 1 mars, presenterar miljömålsrådet alla de åtaganden som rådets 17 myndigheter åtar sig att göra under 2016. Åtgärderna ska bidra till att de nationella miljömålen nås.

Konsumentverket bidrar med två åtaganden under året.

Utveckla Hallå konsument

Upplysningstjänsten Hallå konsument innehåller i dag ett basmaterial om miljömässigt hållbar konsumtion. Under året ska vi utvärdera den befintliga informationen och utveckla den både i innehåll och funktionalitet. Vi kommer även att marknadsföra innehållet för att öka antalet besök.

Att Inom myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor starta ett område som rör hållbar utveckling i förhållande till barn och unga

Arbetet ska fokusera på individens kunskap och förmåga att agera miljömässigt hållbart.

På miljömålsrådets webbplats finns mer information om rådets arbete och om samtliga åtaganden som de 17 myndigheterna har gjort i dag.

Läs Miljömålsrådets pressmeddelande (pdf)

Mer information om Miljömålsrådets åtgärder finns på deras webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera