Varning för inkassokrav från European Development

Nyhet 7 juli 2016

LV Hälsokost, som Konsumentverket sedan tidigare varnar för, skickar nu ut inkassokrav till konsumenter. Breven ser ut att komma från bolaget European Development. Detta bolag finns inte och vi uppmanar alla konsumenter att bestrida inkassokraven.

Konsumentverket uppmanar dig att bestrida fakturor som du anser är felaktiga.
Läs mer om hur du bestrider en faktura på Hallå konsuments webbplats

Inkassokraven från European Development/LV Hälsokost innehåller även felaktig information. På inkassokravet står: "Om Ni inte betalar kommer ansökan om betalningsföreläggande att inges till kronofogdemyndigheten. Detta kommer för er att innebära ytterligare lagstadgade kostnader jämte ränta samt att Ni får betalningsanmärkning."

Detta stämmer inte. En betalningsanmärkning kan du inte få så länge du bestrider krav hos Kronofogden.

Konsumentverket fortsätter att få in mycket anmälningar och frågor från konsumenter om LV Hälsokost. Vi undersöker för närvarande bolagen och överväger åtgärder för att få stopp på bolagets metoder.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera