Många anmälningar mot Premium Supplements

Nyhet 2 februari 2017

Den senaste tiden har Konsumentverket tagit emot mängder av klagomål och anmälningar mot ett estländskt bolag som kallar sig för Premium Supplements eller Premium Q10.

Bolaget heter Premium Supplements Oü, men kallar sig även för Premium Q10. I anmälningarna till Konsumentverket beskriver konsumenterna hur de fått försändelser med kosttillskottet Premium Q10 tillsammans med en faktura skickat till sig. Det har skett utan att konsumenten beställt något. Bolaget hävdar att konsumenten deltagit i en marknadsundersökning och att konsumenten därigenom tackat ja till abonnemanget.

Andra konsumenter beskriver hur de fått ett sms eller mejl med en länk där de uppmanas svara på en marknadsundersökning angående sina resvanor och att de kan vinna 30 000 kr om de svarade på frågorna.

Mycket kraftig ökning av anmälningar i år

När konsumenten fyllt i sina uppgifter för att delta i tävlingen har de även omedvetet accepterat villkoren, i vilka det framgår att konsumenten accepterar att Premium Supplements Oü skickar ett startpaket för 59 kr och att fortsatta paket á 298 kr därefter skickas ut om abonnemanget inte sägs upp.

Under 2016 drog Premium Supplements på sig 92 anmälningar till Konsumentverket. Bolagets säljmetoder liknar de som används av ett annat estniskt bolag, Bright Nutrition, som svarade för 250 anmälningar till Konsumentverket under fjolåret, och toppade därmed verkets anmälningsstatistik.

Hittills i år Har Konsumentverket tagit emot 130 anmälningar mot bolaget och till myndighetens upplysningstjänst har över hundra konsumenter hört av sig som har fått obeställda försändelser från Premium Q10.

Konsumentverket i båda fallen lämnat över ärendet till den estländska konsumentmyndigheten.

Är du drabbad? Hallå konsument har tips om hur du ska gå till väga

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera