Rapport om hållbara investeringar

Nyhet 29 juni 2017

I dag publicerar Konsumentverket en rapport som granskar konsumenters möjligheter att agera hållbart med sina investeringar och sin pension.

Utbudet av så kallade hållbara investeringar, det vill säga fonder som arbetar med hållbarhetsfrågor, har ökat lavinartat under de senaste 10 åren. Ur ett konsumentperspektiv är denna utveckling förstås lovande, många svenska konsumenter är positiva till hållbara investeringar och framför allt till möjligheten att göra en skillnad för miljön.

Samtidigt innebär ökningen av hållbara investeringar flera utmaningar för de flesta konsumenter. Det kan till exempel handla om krånglig förhandsinformation och en svårighet att uppskatta de faktiska hållbarhetseffekterna.

Med rapporten vill vi bidra till en fortsatt diskussion om hur konsumenter kan få större möjligheter att visa miljöhänsyn i sitt sparande.

Rapport 2017:5 Om konsumenters möjlighet att välja hållbara investeringar

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Utbudet av så kallade hållbara investeringar, alltså fonder som arbetar med hållbarhetsfrågor, har ökat lavinartat under de senaste 10 åren vilket innebär flera utmaningar för de flesta konsumenter. Denna rapport beskriver fenomenet och presenterar några förslag på åtgärder.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera