Att tänka på då du ska köpa och använda ogräsbrännare

Nyhet 9 juni 2017

Konsumentverket har riskbedömt olika ogräsbrännare med avseende på konstruktion, bruksanvisning, gasolhantering (engångsbehållare för gasol respektive gasolflaska, så kallad P-flaska) och beteende.

Ogräsbrännare har blivit ett populärt redskap i kampen mot ogräs på våra trädgårdsgångar och garageuppfarter.

En öppen låga med hög temperatur innebär risk för brand och brännskador. Att använda ogräsbrännare innebär olika typer av risker. Tänk bl.a. på följande:

 • Ta det lugnt och var observant på vad du har runt omkring dig samt från vilket håll det blåser,
 • använd inte brännaren i närheten av andra människor, särskilt inte barn,
 • i syfte att undvika bränder, använd inte brännaren i närheten av torrt gräs, väggar, staket och trägolv
 • håll lågan på ordentligt avstånd från omgivande föremål, och
 • ha alltid en brandsläckare nära till hands.

Konsumentverket har jämfört sex olika ogräsbrännare ur en säkerhetsaspekt. De ogräsbrännare som jämförts är:

 • Trädgårdsdraken, tillverkare Sundquist Metall AB Örebro
 • Gloria Thermoflamm bio, inköpt på Conrad.se
 • Rimac, inköpt på Clas Ohlson
 • Oxyturbo, inköpt på Granngården
 • Sievert Gardener, inköpt på Lööfs gasol
 • Grouw, inköpt på Bauhaus

Sammanfattning

Ogräsbrännaren Trädgårdsdraken har röret anslutet via slang till gasolflaska med avstängningsventil på gasolflaska. Vid avstängning brinner en liten låga bakåt och uppåt i röret och en liten låga kvarstår högst uppe i röret, i direkt anslutning till handtaget. Även om inte provningarna visade på någon specifik risk, kan man ändå anta att det finns viss risk för brännskada eller att kläder antänds. Konstruktionen består i övrigt av ett aluminiumrör med en mutter längst ut men inuti röret, vars funktion är att reglera lågan.

Ogräsbrännarna Rimac, Oxyturbo och Sievert Gardener används tillsammans med en engångsbehållare för gasol. Engångsbehållaren skruvas fast direkt på brännaren. Vid användning av ogräsbrännare med denna konstruktion är det viktigt att hålla brännaren åt rätt håll så att engångsbehållaren är vänd med botten nedåt. Om engångsbehållaren vänds upp-och-ner rinner gasol i vätskefas in i brännaren med kraftig låga som följd.

Grouw och Glori Thermoflamm bio är betydligt kraftigare än de övriga provade brännarna. De har avstängningsventil vid brännarens handtag och kopplas med slang till gasolflaska. Det är viktigt att stänga av gasolen direkt vid flaskan så att kvarvarande gasol i slangen brinner upp.

Till Glori Thermoflamm bio måste tryckreduceringsventil köpas separat. Den inköpta ventilen passade inte gasolflaskan. Det är sannolikt att konsument använder brännaren utan tryckreduceringsventil. Brännaren får då en mycket kraftig låga.

Bruksanvisningarna är i de flesta fall detaljerade vad gäller hantering och varningar. Men det finns några manualer som är bristfälliga vad gäller varningstext.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera