Villaägarna i Svedala och Myresjöhus är överens

Pressmeddelande 26 april 2016

Tvisten om de fuktskadade villorna i Svedala är nu löst. Vid ett sammanträde i söndags mellan husägarna i Svedala och Myresjöhus enades parterna.

Tvisten handlar om ett antal småhus som Myresjöhus byggde i Svedala under perioden 1999 till 2003. Efter att ha upptäckt problem med fukt i fasaderna stämde husägarna Myresjöhus. Skadorna hade uppstått till följd av att Myresjöhus använt metoden med enstegstätade fasader.

Efter process i både tingsrätt och hovrätt beviljade Konsumentombudsmannen, KO, som ansåg att tvisten hade ett principiellt intresse ett så kallat KO-biträde. Processen fortsatte därefter i Högsta domstolen HD.

I december 2015 slog HD fast att det var vårdslöst av Myresjöhus att använda byggmetoden med enstegstätade fasader och att byggentreprenören därmed var ansvarig för de fuktskadade husen.

Villaägarna kommer kompenseras

Efter domen i HD återförvisades målet till hovrätten som, på förslag av Myresjöhus, tillsatte en medlare. Vid förlikningssammanträdet i söndags kunde parterna nå en överenskommelse som kompenserar villaägarna för den bristfälliga byggmetoden.

Det blev två varianter av förlikningsavtal:

  • Alternativ 1. Myresjöhus åtgärdar husen genom att byta ut hela den befintliga putsade fasaden (inklusive bakomliggande isolering) mot en ny tvåstegstätad luftad fasad. I åtagandet ingår även fuktutredning samt besiktningar och viss ekonomisk kompensation.
  • Alternativ 2. Myresjöhus ersätter fastighetsägaren ekonomiskt med en summa som beräknas motsvara kostnaderna för utbyte av fuktskadat material samt byte av hela den enstegstätade putsfasaden.

Cecilia Tisell, som är vikarierande KO, är mycket nöjd över att tvisten nu är löst.

– Det här är en framgångssaga för de drabbade konsumenterna. Både villaägarna och Myresjöhus är nöjda med uppgörelsen och kan nu äntligen lägga tvisten bakom sig.

Kontaktperson:

Kontakta presstjänsten på tel 054-19 40 20 vid frågor eller för fler kommentarer från Cecilia Tisell.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera