Domstol tvingar Nextjet att informera om operativ licens

Pressmeddelande 12 oktober 2017

Patent- och marknadsdomstolen har fattat ett snabbt beslut som tvingar Nextjet att tydligt informera konsumenter om att bolaget saknar tillstånd att flyga efter den 17 november.

Nextjet har sedan en tid tillbaka dragits med ekonomiska problem. Därför har Transportstyrelsen vidtagit åtgärder mot företagets operativa licens som innebär att företaget för närvarande inte har rätt att utföra flygningar efter den 17 november i år.

Men trots det har Nextjet fortsatt att sälja flygbiljetter för resor även efter den 17 november. Någon information om att bolaget då inte längre får lov att genomföra några flygningar har inte lämnats på ett tydligt sätt.

Det var av den anledningen som Konsumentombudsmannen, KO, stämde bolaget i Patent- och marknadsdomstolen, PMD. Syftet var att få fram ett snabbt beslut som tvingar Nextjet att tydligt och klart informera om detta på bolagets webbplats. Risken skulle annars vara stor att många konsumenter kunde drabbas av betydande skador till följd av den bristfälliga informationen.

Nu, två veckor senare, har PMD meddelat ett så kallat interimistiskt beslut. Nextjet måste på sin webbplats lämna klar, tydlig och framträdande information om att bolaget för närvarande inte får genomföra flygningar efter den 17 november. Om inte det sker riskerar bolaget ett vite på en halv miljon kronor. Beslutet gäller omedelbart.

Nextjet har möjlighet att ansöka hos Transportstyrelsen om en ny operativ licens, men innan en sådan ansökan har behandlats kvarstår osäkerheten för konsumenterna.

Nedan hittar du det interimistiska beslutet.

Kontaktperson:
Kristofer Johannesson, processråd, tel 054-19 40 14

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera