KO stämmer Nextjet

Pressmeddelande 28 september 2017

Flygbolaget Nextjet saknar tillstånd att flyga efter den 17 november, men fortsätter ändå att sälja biljetter efter detta datum. Nu vill Konsumentombudsmannen, KO, få ett domstolsbeslut som tvingar Nextjet att tydligt informera konsumenter om detta.

Nextjet har sedan en tid tillbaka dragits med ekonomiska problem. Därför har Transportstyrelsen vidtagit åtgärder mot företagets operativa licens som innebär att företaget för närvarande inte har rätt att utföra flygningar efter den 17 november i år.

Men trots det fortsätter Nextjet att sälja flygbiljetter för resor även efter den 17 november. Någon information om att bolaget då inte längre får lov att genomföra några flygningar lämnas inte på ett tydligt sätt. Det menar KO som nu vill få ett snabbt domstolsbeslut som tvingar Nextjet att tydligt och klart informera om detta på bolagets webbplats.

Nextjet har möjlighet att ansöka hos Transportstyrelsen om en ny operativ licens, men innan en sådan ansökan har behandlats kvarstår osäkerheten för konsumenterna.

De konsumenter som eventuellt köper biljetter med utresa och hemresa efter den 17 november riskerar att bli strandsatta på sina respektive destinationsorter och tvingas då att köpa nya hemresor med andra flygbolag.

I de fall utresan ska påbörjas efter den 17 november finns det även risk att konsumenten missar sin anslutande internationella flygning på Arlanda, vilket leder till ytterligare kostnader.

Risken är därför stor att många konsumenter kan drabbas av betydande skador till följd av den bristfälliga informationen. Därför är det extra viktigt att Patent- och marknadsdomstolen fattar ett snabbt beslut, ett så kallat interimistiskt beslut, menar KO.

KO yrkar även på att förbudet och åläggandet ska vara förenat med ett vite.

UPPDATERING: Sedan texten skrevs har stämningen dragits tillbaka.
Läs mer om skälet till att domen drogs tillbaka

Kontaktperson:
Kristofer Johannesson, processråd, tel 054-19 40 14

Skriv ut
Prenumerera