Uruselt betyg för våningssängar och höga sängar i nytt test

Pressmeddelande 6 juli 2017

Samtliga nio sängar i Konsumentverkets marknadskontroll fick så dåliga resultat att de underkändes. Fem av sängarna hade allvarliga brister vilka kan leda till svåra kroppsskador.

För våningssängar och höga sängar finns det säkerhetskrav som tar särskild hänsyn till risker för barn. Det handlar till exempel om funktioner, mått och märkning. Våningssängar ska vara utformade så att de klarar vuxnas belastning eftersom produkten ska kunna användas även av dem.

Men när Konsumentverket nyligen testade nio sängar visade det sig att ingen av dem uppfyllde de krav som standarden kräver.

–Vid provningarna upptäcktes en mängd olika fel och brister. Fem av sängarna var riktigt dåliga där bristerna var av sådan karaktär att de kan vålla stora kroppsskador, säger Maria Holmberg, utredare.

I besiktningsprotokollen finns anteckningar om sängar som rasar sönder vid hållfasthetsprovning, lösa sängbottnar, uppstickande hörn, farliga öppningar med mera.

– Uppstickande hörn kan göra att barn fastnar med kläderna, fallrisken är uppenbar om sängbotten inte tål belastning eller är lös. Det fanns också sängar med för stora glipor mellan skyddsbrädorna och den övre bädden och vid stegarna vilket kan göra att barn kan glida ut med kroppen, fastna med huvudet och bli hängande, säger Maria Holmberg.

På andra sängar kunde den övre sängen lyftas upp alldeles för lätt och en del hade öppningen för stegen i på kortsidan vilket inte är tillåtet.

– Det finns en ökad risk att falla ur genom en stegöppning på kortsidan av sängen, därför får inte öppningen vara placerad där.

Våningssängar och höga sängar måste också vara märkta med att den övre bädden inte är lämplig för barn under sex år. En sådan märkning saknades också på flera sängar.

Några av sängarna är så dåliga att Konsumentverket har uppmanat företagen till säljstopp och återkallelse från konsument eftersom bristerna är stora. Konsumentverket uppmanar företagen att även stoppa försäljningen av andra sängar som fick underkänt, tills återförsäljarna eller leverantörerna kan visa att produkten är säker.

– Sist vi testade våningssängar var resultatet också nedslående. Det här tyder på att branschen inte har blivit bättre på att ställa säkerhetskrav på sina leverantörer. Det finns även tecken på en omogen bransch där många säljer sängar via webbportaler och inte har full kontroll på produkten som skickas direkt från tillverkaren till konsumenterna, säger Maria Holmberg.

Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet för möbler som kan köpas eller användas av konsumenter. Det omfattar även möbler som används av konsumenter i olika näringsverksamheter som till exempel hotell, vandrarhem och stugbyar.

Sammanlagt har 17 sängar granskats. 9 har skickats till testlabb och för de övriga har dokumentationen granskats. Resultatet finns i bilagan.

Mer om våningssängar på Hallå konsument

Kontakt: Maria Holmberg, utredare, Konsumentverket tfn 054-19 40 89

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera