KO har ordet: Dags för skönhetsbranschen att se sig själv i spegeln

KO har ordet: 12 april 2023 Prenumerera
Granskningen av marknadsföringen av skönhetsingrepp målar bilden av en cynisk industri. Det är hög tid att branschen städar upp innan vi myndigheter tvingas att ingripa.
Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och generaldirektör.

Om klinikernas marknadsföring med före- och efterbilder är olaglig och bryter mot marknadsföringslagen, vilket vi anser, behöver en domstol avgöra. Oavsett är det bekymmersamt att många kliniker verkar strunta i sina egna regler som förbjuder just detta.

De flesta av klinikerna i granskningen har koppling till branschorganisationerna Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och Estetiska Injektionsrådet. Båda organisationerna har antagit Sveriges Läkarförbunds marknadsföringsregler. Regler som säger att före- och efterbilder inte får användas i marknadsföring. Men trots det verkar de flesta klinikerna alltså strunta i detta.

Samma regler sätter stopp för krediterbjudanden för att finansiera skönhetsingrepp, men kliniker lockar ändå med att operera dig på krita.

Granskningen visar vidare att reklam i sociala medier sällan innehåller information om de risker som ingreppen kan innebära och det är en mycket allvarlig brist.

Det är upprörande och pekar på en bransch som inte riktigt tål dagens ljus. Marknadsföring som inte håller sig inom ramarna för vad som är tillåtet kan locka konsumenter att fatta ödesdigra beslut som kan riskera både hälsa och ekonomi. Nu förväntar jag mig att man tar granskningens resultat på allvar och rättar till bristerna.

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman