KO har ordet: En ljusning i mörkret för drabbade bankkunder

KO har ordet: 4 januari 2023 Prenumerera
Under 2022 ökade antalet bedrägerier mot främst äldre bankkunder kraftigt. Vi fick ta del av den ena sorgliga berättelsen efter den andra där en intet ont anande människa blir kontaktad av ”bankens säkerhetsavdelning” eller ”polisen”. Med hjärtat i halsgropen och starkt stresspåslag agerar den kontaktade för att rädda sina pengar, medan det i själva verket är bedragarna som hör av sig och det är nu som brottet sker. Bedragarna lämnar sina offer med tömda konton. Borta är pengarna, och borta är tilltron till banken, samhället och medmänniskorna.
Cecilia Tisell

Mot den här bakgrunden valde jag som konsumentombudsman att engagera mig. Tillsammans med flera andra goda krafter i samhället, bland andra Sveriges konsumenter och dess medlemsorganisationer, PRO och SPF Seniorerna för att nämna några, har vi både informerat konsumenterna och vänt oss till bankerna.

Många människor har fått betala ett mycket högt pris för de digitaliserade banktjänsterna. Den bristande säkerheten i systemen har gjort enskilda bankkunder till måltavla för organiserad kriminell verksamhet. Bankerna har tidigare ofta låtit människor som lurats av bedragare stå för hela förlusten själva, men Högsta domstolens, HD, vägledande dom från i somras ger många drabbade goda möjligheter att få tillbaka sina pengar. Min och civilsamhällets aktörers uppmaning till bankerna var därför att de nu på eget initiativ måste ompröva beslut som fattats enligt tidigare branschpraxis.

Först såg det mörkt ut. Men så, en strimma av hopp. I ett brev från Handelsbanken lät bankens vd mig förstå att de kommer att ompröva tidigare beslut och ge de drabbade en ny chans till prövning. Äntligen. Tack!

Och nu i början av januari får jag veta att flera storbanker kommer att titta på de ärenden där banken tidigare sagt nej till ersättning och göra en ny bedömning. Det är förvisso individuella bedömningar, men med en korrekt tillämpning av reglerna bör många drabbade konsumenter ha goda förutsättningar att få sina sparpengar åter.

Jag förutsätter att det innebär att bankerna tar kontakt med drabbade kunder och på eget initiativ omprövar alla tidigare ärenden där banken felaktigt kan ha låtit konsumenten bära förlusten. Det vore inte rimligt att lägga ansvaret på de drabbade att om igen kontakta banken. Det är bankerna som har tillämpat reglerna fel och nu får axla ansvaret för att rätta till sina felaktiga bedömningar. Jag välkomnar nu klara och tydliga besked från bankerna om hur de kommer att agera.

Om Handelsbankens, Swedbanks, SEB:s, Nordeas och Länsförsäkringars besked innebär att de verkligen tar ansvar för omprövningarna och inte flyttar över ansvaret att agera på den enskilde – då vill jag säga ett innerligt tack!

I annat fall kvarstår min tidigare uppmaning.

Min uppmaning riktar sig också till de banker som ännu inte har meddelat hur de tänker agera. Att inte på eget initiativ rätta felaktiga, tidigare bedömningar vore skamligt.

Parallellt med omprövningarna måste bankerna fortsätta det viktiga arbetet med att förbättra säkerheten i de tjänster vi alla förväntas använda när vi gör bankärenden på nätet. Vi och andra organisationer fortsätter att informera och hjälpa utifrån våra uppdrag. Tillsammans måste vi minska skadorna som de här bedrägerierna orsakar, både i rena pengar och i förlorat förtroende.