Dom i målet KO - Am Trust

Dom: 20 december 2019
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) ändrar Patent- och marknadsdomstolens dom i målet KO - Am Trust.

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) ändrar Patent- och marknadsdomstolens dom. Domstolen förbjuder var och en av AmTrust International Underwriters Designated Activity Company och AmTrust Nordic AB vid vite om 3 000 000 kronor att använda avtalsvillkoret: "Trygg 48 täcker inte skador, stöld eller förlust som [...] uppkommit då du inte haft uppsikt över din mobil/surfplatta i fordon, på allmän plats eller i allmän lokal." eller väsentligen samma villkor.

Domen på PMÖD:s webbplats