Domar

Här hittar du de senaste årens domar där Konsumentombudsmannen (KO) eller Konsumentverket har medverkat. Domar från Marknadsdomstolen (numer Patent- och marknadsdomstolen) finns på domstolens webbplats. Äldre domar från tingsrätter kan du få ut genom att kontakta ansvarig tingsrätt.