KO stämmer Nordea AB

Pågående mål: 8 december 2023
Konsumentombudsmannen, KO, ansöker om stämning mot banken Nordea AB. Målet handlar om kontohavarens möjlighet till ersättning från sin bank, när hen påverkats av bedragare att själv föra över pengar.

Vishing, en kombination av falska telefonsamtal och e-postmeddelanden, är en form av bedrägeri som innebär att en bedragare kontaktar en kontohavare i syfte att lura till sig pengar eller information. Tillvägagångssätten för vishing kan skilja sig åt, men gemensamt är att bedragaren utger sig för att representera en institution, exempelvis kontohavarens bank, ett företag eller vara en närstående person. Genom påhittade scenarier, som ändå innehåller många välkända delar för offret, förmår bedragaren kontohavaren att utföra vissa handlingar eller lämna över information. Vishing förekommer i stor omfattning och genererar årligen mycket stora summor i brottsvinster.

I januari 2023 blev en man uppringd av bedragare som genom påhittade uppgifter försatte honom i den felaktiga uppfattningen att han blivit utsatt för ID-kapning. Enligt bedragarna hade, till följd av ID-kapningen, 100 000 kronor förts över från hans konto. Bedragarna uppgav att han, genom att utföra en ”makuleringstransaktion” via Swish, kunde stoppa överföringen från att fullbordas och på så sätt undvika att förlora pengarna.

Efteråt insåg den drabbade att han blivit lurad och reklamerade därför transaktionen till Nordea. Banken avslog hans begäran med hänvisning till att han själv utfört flytten av pengarna.

Konsumentombudsmannen, KO, anser att det är angeläget att fråga om kontohavares möjlighet till ersättning från sin bank i dessa fall prövas av domstolen. Det gäller fall där kontohavare efter påverkan av bedragare själva utfört en transaktion som lett till skada för dem. Mot den här bakgrunden beviljar KO den drabbade KO-biträde och biträder honom i målet mot Nordea.

För att ta del av stämningsansökan kontakta myndigheten via mejl konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2023/161.