KO stämmer Den Norske Bank, DNB

Pågående mål: 25 april 2024
Konsumentombudsmannen, KO, ansöker om stämning mot Den Norske Bank, DNB:s filial i Sverige. Saken gäller avtalsvillkor vid uthyrning, leasing, av bil.

Det handlar bland annat om vilseledande villkor om rörlig månadshyra och oskäliga prisjusteringsklausuler. Företaget har, enligt KO, marknadsfört billeasing till fast pris som sedan visat sig vara ett rörligt pris.

I stämningsansökan finns sex punkter där KO vill att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder företagets avtalsvillkor.

För att ta del av stämningsansökan kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/1237.