KO stämmer Advea AB (Folisker AB)

Pågående mål: 5 februari 2024
Konsumentombudsmannen, KO, stämmer företaget Advea AB (Folisker AB) och anser att företaget ska betala en marknadsstörningsavgift på drygt en halv miljon kronor.

Konsumentombudsmannen, KO begär att Patent- och marknadsdomstolen ska kräva att både Folisker AB (Folisker, Advea eller bolaget) och personen bakom bolaget klart och tydligt ska informera om:

  • de marknadsförda varornas huvudsakliga egenskaper,
  • varans pris,
  • villkoren för betalning vid marknadsföring av telekommunikationsvaror till konsument utanför affärslokaler, innan avtal ingås. 

KO begär att domstolen förbjuder företaget och personen bakom att:

  • använda påståenden som ger konsumenten intryck av att försäljaren representerar eller samarbetar med konsumentens befintliga operatör eller annan operatör, när så inte är fallet.
  • påstå eller ge intryck av att produkterna är kostnadsfria eller gratis, om konsumenten måste betala annat än för leverans av produkten.
  • kräva betalning för produkter som konsumenten inte har beställt. (yrkande 4)

KO begär att domstolen ska kräva att företaget och personen bakom att:

  • ge konsumenten klar och tydlig information om ångerrätt innan ett avtal ingås. Informationen ska inkludera när ångerrätten gäller, hur lång tid konsumenten har på sig att ångra sitt köp, vilka andra villkor som gäller för ångerrätten, hur konsumenten kan utnyttja ångerrätten och att det finns ett standardformulär för att använda sin ångerrätt.
  • innan avtal ingås ska konsumenten få ett standardformulär som kan användas om hen vill använda sin ångerrätt.

KO begär att domstolen förbjuder företaget och personen bakom att:

  • påstå att konsumenten bär ansvaret för risken med den elektroniska utrustningen under transporten tillbaka när de utnyttjar sin ångerrätt.
  • påstå att uppsägning eller utövande av ångerrätt ska ske i viss form.

Samtliga punkter ska förknippas med vite.

KO begär att Patent- och marknadsdomstolen ska se till så att förbudet ovan i yrkande 4 ska gälla företaget omedelbart och tills frågan slutligt avgjorts samt att kraven och förbuden i yrkandena 1–8 ska gälla personen bakom omedelbart och tills frågan slutligt avgjorts.

KO begär att Patent- och marknadsdomstolen förpliktar företaget att betala en marknadsstörningsavgift på 531 318 kronor.

För att ta del av stämningsansökan kontakta konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2023/221.