KO stämmer 4Finance AB

Pågående mål: 31 maj 2024
Konsumentombudsmannen, KO, stämmer företaget 4Finance och begär ett förbud mot vissa av de avtalsvillkor företaget använder vid avtal om kredit med konsument. KO vill att förbuden ska förknippas med vite som döms ut om företaget bryter mot förbudet.

Konsumentombudsmannen, KO, begär att Patent- och marknadsdomstolen, PMD, förbjuder 4Finance att använda avtalsvillkoret ”Krediten kommer utbetalas inom 7—10 dagar från det att krediten beviljats” vid avtal om kredit med konsument. Förbudet ska också gälla väsentligen liknande avtalsvillkor med innebörd att 4finance får betala ut de lånade pengarna vid senare tidpunkt än företaget faktiskt kan.

KO vill också att domstolen förbjuder företaget att använda avtalsvillkor som ”Om låntagaren väljer att ändra utbetalningsdatum tillkommer en direktutbetalningsavgift baserat på det lånade beloppet”, exempelvis 33 procent om konsumenten lånat 2 000 kronor och 17 procent om lånet är på 10 000 kronor.

KO vill att domstolen förknippar förbuden med vite. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot ett förbud.

För att ta del av stämningsansökan kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/604.