KO stämmer Westridge Group AB

Pågående mål: 17 april 2024
Konsumentombudsmannen, KO, har ansökt om stämning mot företaget Westridge Group AB med anledning av företagets marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

KO begär att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder företaget att marknadsföra vitt snus bland annat på Tiktok med en tomte som har adventskalenderöppning eller genom provsmakning av produkter. KO vill också att domstolen förbjuder marknadsföring där anställda skämtar och recenserar nikotinprodukter.

KO anser att marknadsföringen går utöver de ramar som lagen sätter med krav på särskild måttfullhet i reklam för nikotinprodukter. Myndigheten anser också att det är extra problematiskt med reklam på Tiktok eftersom det är en social medieplattform som främst attraherar barn och unga. 

För att ta del av stämningsansökan kontakta registrator via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2023/860.