Bedrägeridrabbad får KO-stöd i tvist mot banken

Pressmeddelande: 17 januari 2023 Prenumerera
Många människor råkar ut för bedragare som ringer och låtsas vara från banken. Nu agerar konsumentombudsmannen, KO, för att fler drabbade ska kunna få pengarna tillbaka av banken.

I somras kom en dom från Högsta domstolen som ökar drabbade konsumenters möjligheter att få pengarna tillbaka av banken efter ett bedrägeri. Men HD-domen är inte direkt vägledande för alla typer av bankbedrägerier, utan det behövs mer domstolspraxis för att hjälpa de bedrägeridrabbade konsumenterna.

”Banken” ringde

En av dem som råkat illa ut är Gunnel, 79 år. Hon blev uppringd av ett ”låneföretag” och informerades om att ett lån tecknats i hennes namn. Eftersom hon inte tagit något lån blev hon stressad, och sedan lättad över att bankens säkerhetsavdelning skulle hjälpa henne att ordna upp misstaget. Och mycket riktigt ringde det strax från bankens telefonnummer. Problemet var bara att varken låneföretaget eller bankens säkerhetsavdelning var äkta, utan förslagna bedragare. De förmådde henne att föra över nästan 50 000 kronor från sitt konto till ett annat konto, och så var pengarna borta.

Swishade pengarna

Eftersom hon inte lämnat ut några uppgifter till bedragaren utan lurats att själv swisha över pengarna, är HD-domen från i somras inte direkt vägledande. Med nuvarande praxis hos bankerna och Allmänna reklamationsnämnden får konsumenten i dessa fall svara för hela förlusten själv. För att få Gunnels sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde.

Viktigt fall att pröva

Det finns ett stort konsumentintresse av att fallet prövas i domstol. Både bankerna, ARN och bankkunderna behöver få klara riktlinjer för vad som gäller vid olika former av bedrägerier.

–Det är mycket viktigt att vi får en tydlig praxis även för de fall där den drabbade själv tryckt på bank-dosan, swishat eller på annat sätt aktivt genomfört överföringen under bedrägeriet. Den som utsätts för ett bedrägeri är ju övertygad om att det är banken som ringer och agerar utifrån det, säger Konsumentombudsman Cecilia Tisell

KO planerar nu att väcka talan mot banken i domstol

KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet. KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Kontakt för medierna:
KO Cecilia Tisell via presstjänsten tfn 054-194020 eller presstjanst@konsumentverket.se