Sex företag fuskade med rean – riskerar höga viten

Pressmeddelande: 13 juni 2024 Prenumerera
Konsumentverket har följt upp sin stora granskning av hur företagen skötte sig under rean i höstas. Sex företag föreläggs nu att sluta med sina metoder, annars hotar höga vitesbelopp.

För att sätta tyngd bakom förbuden kopplas de till viten på mellan en halv miljon och två miljoner kronor. Ett vite ska inte förväxlas med böter utan är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

Kända företag

Bland de sex företagen finns kända namn som Mio och Jysk samt två nätbutiker som säljer kläder och två mindre möbelföretag.

Gemensamt för de sex företagen är att de påstått att varorna varit prissänkta utan att korrekt redovisa det lägsta priset som varan sålts för under de senaste 30 dagarna. Ofta har företagen i stället använt ett högre pris att jämföra reapriset med, vilket gör att reapriset framstår som mer fördelaktigt. Flera gånger har företagen tagit med ett högre pris som aldrig använts, eller bara använts några få dagar, och utifrån det räknat ut hur många procents rea det är.

Vilseledande prisuppgifter

–Problemet är att man som konsument tror att man gör ett klipp, medan varan i själva verket aldrig kostat så mycket som det står, förklarar Pär Magnusson, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

KO:s förelägganden kan överklagas av företagen. Om det sker hamnar ärendet i Patent- och marknadsdomstol för prövning.

Krav i lagen

I prisinformationslagen står att varans pris de senaste 30 dagarna ska redovisas tydligt när företaget vill marknadsföra en rea eller kampanj. Paragrafen som styr är 7A, och den vilar i sin tur på ett EU-direktiv. Regeln har införts för att säkerställa att prissänkningen är äkta och inte en bluff. EU-kommissionen har i sin vägledning uttryck att lagparagrafen syftar till att förhindra att företag på konstlad väg höjer referenspriser och vilseleder konsumenterna om storleken på rabatten.

I höstas gjorde Konsumentverket en omfattande granskning av reapåståenden inom e-handeln hos ett hundratal företag. Då framkom att sju av tio e-handelsföretag inte följer lagen när de lockar med sänkta priser. Sedan dess har många företag rättat sig frivilligt, men det finns fortfarande problem på marknaden enligt Konsumentverket och KO.


Kontakt för medierna: Pär Magnusson, processråd vid KO, via presstjänsten tfn 054-194020