Domstolen förbjuder Arlas netto noll-reklam

Pressmeddelande: 2 februari 2023 Prenumerera
Domstolen går på Konsumentombudsmannens linje och förbjuder Arla att använda uttrycket netto noll klimatavtryck och liknande påståenden i marknadsföring av mejeriprodukter.

Patent- och marknadsdomstolen tycker, precis som KO, att företagets reklam missvisande ger intrycket att produkten inte ger upphov till något klimatavtryck alls. Eller att konsumenten får intrycket att företaget kompenserat den klimatpåverkan som produkten orsakar fullt ut, trots att det inte har bevisats vara sant.

Viktig dom

- Domen är bra eftersom många konsumenter vill handla med hänsyn till miljön, men kan ha svårt att veta vilket klimatavtryck en produkt lämnar. Därför är det extra viktigt att företagen tar sitt ansvar och inte överdriver i reklamen, säger Ida Nyström, processråd vid KO.

Osäkra faktorer

Domstolen anser inte att konsumenterna förstår att företagets löfte om netto noll bygger på klimatkompenserande aktiviteter som först om 100 år skulle kunna kompensera för det klimatavtryck som mjölkproduktionen ger upphov till.

Domen är förknippad med ett vite på 1 miljon kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan dömas ut om företaget i framtiden bryter mot förbudet. Företaget har redan upphört med netto noll-reklamen.

Kontakt för medierna: Ida Nyström, processråd, via Konsumentverkets presstjänst tfn 054-194020.