Hjälp till skuldsatta varierar stort bland landets kommuner

Pressmeddelande: 20 april 2023 Prenumerera
Kommunernas budget- och skuldrådgivning kan vara avgörande för den som drabbas av ekonomiska problem. Men i flera av landets kommuner kan väntetiden för att få träffa en rådgivare vara lång.

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att hjälpa människor som har problem att betala sina skulder. Men det finns stora skillnader i hur mycket hjälp olika kommuner erbjuder. Det visar en nyligen genomförd kartläggning av kommunernas budget- och skuldrådgivning.

Många veckors väntetid i flera kommuner

Den genomsnittliga väntetiden till ett första bokat besök är knappt tre veckor. Det är något kortare jämfört med kartläggningen som gjordes 2021. Konsumentverkets rekommendation är att väntetiden som längst ska vara fyra veckor. Det klarar 263 kommuner. Övriga 27 kommuner har längre väntetider än fyra veckor. I år är det Falköpings kommun som har den längsta väntetiden, 24 veckor, följt av Gullspång och Mariestad som båda har 20 veckors väntetid.

- Det kan finnas olika omständigheter till varför väntetiderna är långa, men alldeles oavsett är det viktigt att de som är i en ekonomiskt svår situation får snabb och kvalificerad hjälp, säger Kristina Difs, utredare på Konsumentverket.

Resurserna inte anpassade efter behovet

Konsumentverkets kartläggning visar vidare att kommunernas resurser för budget- och skuldrådgivning inte är anpassade efter behovet av rådgivning. Kommuner som har en hög andel skuldsatta invånare erbjuder mindre rådgivningstid. I genomsnitt ges drygt två timmar budget- och skuldrådgivning per skuldsatt, men det varierar mellan allt från under en minut till över åtta timmar per skuldsatt.

- Det stöd som ges av den kommunala budget- och skuldrådgivningen är många gånger avgörande för den enskilde och dennes familj och av betydelse även för samhället, säger Margareta Lindberg, utredare på Konsumentverket.

- Säkert blir det fler som kommer att behöva ekonomisk rådgivning på grund av högre levnadskostnader och stigande räntor.

Läs mer i rapporten Läget i landet, budget- och skuldrådgivning 2023

Läs mer om budget- och skuldrådgivning per kommun 2023

Kontakt för medierna: Margareta Lindberg och Kristina Difs nås genom presstjänsten på 054-19 40 20.

Om kartläggningen

Konsumentverket gör återkommande kartläggningar av kommunernas budget- och skuldrådgivning. Undersökningen består av en webbenkät som har besvarats av samtliga kommuner under perioden februari-mars 2023.

Uppgifterna bygger på kommunernas egna uppgifter, vilket innebär att skillnader kan förekomma när det gäller statistikens omfattning och detaljnivå. För att kunna besvara frågorna i enkäten har kommunerna i vissa fall gjort uppskattningar. Beräkningar har gjorts utifrån statistik om invånarantal (invånare över 18 år) från SCB och antal skuldsatta enligt Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas den 31 december 2022.