Inte förbjudet att behålla anmälningsavgift för inställt Göteborgsvarv

Pressmeddelande: 4 maj 2023 Prenumerera
Göteborgs friidrottsförbund, GFIF, behövde inte betala tillbaka anmälningsavgifter för lopp som ställdes in under pandemin. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast.

Många löpare blev besvikna när Göteborgsvarvet 2021 ställdes in för andra året i rad under pandemin. Både över att loppet inte blev av och att de inte fick tillbaka anmälningsavgiften. Såväl Konsumentverket som Allmänna reklamationsnämnden fick ta emot ett stort antal anmälningar mot GFIF.

Inte tydliga villkor

Konsumentombudsmannen, KO, stämde arrangören. KO ansåg att föreningen var väl medveten om risken att loppet inte skulle kunna genomföras. Trots det valde GFIF att marknadsförda loppet utan att löparna fick någon information om att de skulle förlora pengarna om loppet inte blev av. KO:s inställning var att konsumenterna inte skulle behöva betala för något de inte fått.

Men domstolen anser att arrangören ska räknas som en ideell förening och att den därför inte kan jämställas med ett kommersiellt företag, trots att GFIF omsätter stora summor. Domstolen menar också att ändrade restriktioner under pandemin räknas som oförutsedda händelser som föreningen inte kunde påverka.

Många miljoner

KO beräknar att GFIF tog emot cirka 40 miljoner kronor i anmälningsavgifter från konsumenterna för Göteborgsvarvet och de övriga loppen under Varvsveckan.

Även 2020 ställdes Göteborgsvarvet in på grund av pandemin. GFIF återbetalade inte anmälningsavgifterna då heller, utan de anmälda fick välja mellan att skänka avgiften till föreningen eller att flytta startplatsen till nästa år.

Avtalsvillkoren granskade

Det domstolen tog ställning till var om föreningen får göra på samma sätt igen, och där är svaret ja, även om rättens ledamöter inte var eniga.

KO avser att överklaga domen.

Kontakt för medierna: Processrådet Pär Magnusson via presstjänsten på 054-194020.