KO: Influeraren Katrin Zytomierska bör dömas att betala för dold reklam

Pressmeddelande: 4 april 2023 Prenumerera
Zytomierska, med det egna varumärket Clean Eating, fälldes 2020 för dold marknadsföring. Nu anser Konsumentombudsmannen, KO, att hon brutit mot lagen igen och därför ska betala vite.

Den tidigare domen kopplades till ett vite på en miljon kronor för bolaget och 250 000 kronor för influeraren. Eftersom vite inte fungerar som böter utan är framåtsyftande är det först nu som beloppen blir aktuella. Om domstolen håller med KO om att företaget och influeraren brutit mot domen kan domstolen döma dem att betala vitet.

Ingen reklammarkering

Denna gång har Katrin Zytomierska gjort reklam för produkter från det egna företaget Clean Eating, utan att reklammarkera inläggen i sociala medier.

– Influerares sociala medie-konton består av en blandning av personliga inlägg och reklam för olika produkter. Därför är det viktigt att de tar ansvar och tydligt visar följarna vad som är reklam, det vill säga något de får betalt för att säga eller visa, säger Pär Magnusson, processråd vid KO.

Det kan också handla om att influerare gör reklam för egna varumärken eller produkter från företag som de har ekonomiska intressen i.

–Att arbeta med dold marknadsföring är både oärligt mot följarna och bryter mot marknadsföringslagen, säger Pär Magnusson.

Kontakt för medier: Processråd Pär Magnusson genom Konsumentverkets presstjänst telefon 054-19 40 20.