Konsumentverket granskar prisfusk

Pressmeddelande: 27 oktober 2023 Prenumerera
Under två månader i höst kommer Konsumentverket att genomföra en omfattande granskning av prissänkningar, exempelvis reapåståenden. Syftet är att undersöka hur handeln efterlever den nya regel som infördes för ett år sedan.

Den 1 september i fjol kom en ny bestämmelse som bland annat ska förhindra att konsumenter blir lurade i samband med prissänkningar. Om ett företag uppger att priset har sänkts på en produkt måste företaget ange det lägsta priset som produkten har haft under de senaste 30 dagarna.

Regeringensuppdrag att granska efterlevnaden

Nu har regeringen gett Konsumentverket i uppdrag att undersöka om handeln efterlever den nya regeln i prisinformationslagen. Under oktober och november kommer Konsumentverket att genomföra en så kallad sweep där flera företags prisinformation vid prissänkningar kommer att granskas för att se om bestämmelsen efterlevs.

Granskningen kommer bland annat att omfatta nedanstående punkter:

  • Om företagen anger det lägsta pris som företaget tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen det så kallade tidigare lägsta pris.
  • Placeringen av tidigare lägsta pris.
  • Vilket pris som prissänkningen grundas på.
  • Om företagen använder sig av en eller flera referenspriser.

Tillsyn mot företag som inte sköter sig

Företag som slarvar med att följa bestämmelsen kan bli föremål för tillsyn av Konsumentverket.

– Vi har alldeles nyligen publicerat ett ställningstagande som redogör för hur Konsumentverket bedömer bestämmelsen. Vi vill inte att det ska komma som en överraskning för handelns företag, säger Kristofer Johannesson, biträdande Konsumentombudsman.

Konsumentverket har i ett brev informerat branschen om granskningen och gett företagare en möjlighet att ändra sin prisinformation så att den uppfyller lagens krav.

 

Kontakt för medierna: Maria Nilsson, jurist, via Konsumentverkets presstjänst 054-19 40 20